Nyheder

Ny kasserer

Der er snart grupperådsmøde.

I den forbindelse skal vi have fundet en person med lidt økonomisk kunnen, som vil stille op til posten som Gruppe-kasserer i 3. Valdemar Sejr gruppe.

Morten som nu har været på kasserer-posten i de forgangne to år, er på valg, og han ønsker ikke genvalg. Gruppen skál som bekendt have en kasserer, ligesom den skál have en formand og en revisor osv.
Så, fra gruppen håber vi på at I forældre vil tage posten til overvejelse; og så har Morten lovet at han vil bistå til overlevering af fungerende regnskab, og oplæring i systemet.
Posten kræver kun føring af regnskab, og så fremlæggelse af dette til cirka 5-6 bestyrelsesmøder pr. år. 
Har du, eller en nær bekendt, overskuddet til kasserer-posten i vores, og jeres spejderes gruppe, så giv endelig lyd! ✌️

Mage spejderhilsener 

Lederne i 3. Valde