Vores ide - om os

Vores ide - om os

Vi tror på spejderværdierne:

 • At finde sin egen tro og have respekt for andres
 • At værne om naturen
 • At være en god kammerat
 • At være hensynsfuld og hjælpe andre
 • At være til at stole på
 • At høre andres meninger og danne sine egne
 • At tage medansvar i familie og samfund

Spejderarbejde for os er,

 • når der er plads til alle
 • når vi kan udvikle og flytte grænser - praktisk og
 • personligt og
 • når vi skaber varige venskaber

dette opnår vi bl.a. gennem

 • Patruljearbejde
 • Pionerarbejde
 • Lær at klare sig selv
 • Naturlære
 • Førstehjælp
 • Bedre samfundsforståelse samt
 • ved at være kreativ