Vores udviklingsplan

Vores udviklingsplan

3. valdemarsejr gruppes udviklingsplan for 2017

Gruppen

Vi er en lille spejdergruppe i god udvikling. Vi ønsker fortsat, at være attraktiv for børn og unge i lokalmiljøet. Vi lægger vægt på gruppens gode traditioner, men har samtidig plads til udvikling og fornyelse. Gruppen har en god og sund økonomi, som vi fortsat ønsker at bevare. Det prioriteres højt, at alle spejdere, ledere og forældre arbejder sammen omkring Money Making projekter. Vi ønsker at tilbyde vores spejdere spændende ture og lejre i ind og udland, til en pris, så alle har mulighed for at deltage.Gruppens hjemmeside bliver aktivt brugt af ledere og forældre. Den skal fortsat være vores primære kommunikationsvej, og vores billede ud af til.  3. Valdemar Sejr er én samlet gruppe, hvor der vægtes et godt kammeratskab, på tværs af grenene. Vi har et godt samarbejde med vores venskabsgruppe i Skælskør. Vi tager på kanotur på Sjælland og vandretur i Sverige og udveksler spejdererfaringer. 

Mål for gruppen

 • At vi bevarer de mange tilbud om ture og lejre.
 • At vi skal optimere samarbejdet mellem grenene
 • Vi skal arbejde på at flere forældre bliver medinddraget i vores Money Making
 • At alle bliver bedre til at bruge hjemmesiden
 • At bevare vores samarbejde med vores venskabsgruppe.

Lederne

Alle ledere i gruppen er kompetente spejdere, der i fællesskab arbejder på at styrke gruppens værdier. De har et godt og solidt lederteam, der sammen varetager gruppens mange aktiviteter for spejdere og forældre. Lederne tilbydes relevante kurser, der er med til udvikle dem og gruppen.

Mål for lederne.

 • At der planlægges mere målrettet til de enkelte møder.
 • At lederne fordeler deres roller i de enkelte grene.
 • Det skal være sjovt at være leder i 3. Valdemar sejr gr.
 • Det skal være udviklende at være leder i gruppen.
 • Alle ledere skal føle sig hørt.
 • At alle ledere tager ejerskab i de fælles opgaver, der er i gruppen

Spejderne

Fra mini til klan arbejdes der i 3. Valdemar Sejr med spejderfærdigheder, der er med til at give spejderne forståelse og kendskab til spejder- og friluftslivet. Minierne arbejder med de grundlæggende spejderværdier og lærer at være en del af et fællesskab.  I juniorgrenen arbejdes der i patruljer, så de lærer at samarbejde og være en del af en del af en mindre gruppe. De deltager i PUF, som er et kursus med Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv.

I troppen arbejdes der med at give spejderne frihed under ansvar. De sendes på PLAN og Påske- kurser, for at møde andre spejdere og udveksle erfaringer. Klanen er aktive medarrangører af gruppeture mm. og flere seniorer har lederopgaver. I alle grenene arbejder de med at tage mærker. Det motivere og giver fælles oplevelser.

Mål for spejderne

 • At spejderne er medinddraget i de aktiviteter der planlægges.
 • At spejderne føler sig hørt.
 • At spejderne får sjove oplevelser, som passer til deres interesser.   

Indsatsområde for hele gruppen

 • At der er en rød tråd i spejderarbejdet fra mini til trop
 • At der skal være en mere klar opgavefordeling mellem bestyrelse og ledere
 • At alle i 3. Valdemar Sejr tager ejerskab i de opgaver de påtager sig.